Cilji KIZ izhajajo iz ciljev vzgojno-izobraževalnega dela, pri čemer je učence potrebno navajati na uporabo knjižnice, kar pripomore predvsem k večjim bralnim navadam in informacijskemu opismenjevanju. Njihovemu izvajanju so namenjene štiri pedagoške ure letno, to pomeni 36 pedagoških ur v devetih letih šolanja. Vsebine in cilji tematskih sklopov se nadgrajujejo od 1. do 9. razreda osnovne šole. Knjižnična informacijska znanja izvaja strokovni knjižnični delavec in učitelj drugega predmeta tako, da vsak načrtuje svoje cilje, uro pa izvedeta skupaj v knjižnici, lahko tudi v računalnici. Učenci tako osvajajo cilje in vsebine predmeta, hkrati pa tudi določene knjižnične in informacijske spretnosti.

Medpredmetne povezave s KIZ udejanjajo različne cilje kurikularne prenove osnovnega šolstva, med drugim tudi to, da se na ta način dosega veliko večja stopnja povezanosti disciplinarnih znanj. Učenci naj bi ob tem prišli do sklepa, da je knjižnica na šoli center, na katerega se vežejo vsi predmeti. S tovrstnim načinom dela začutijo potrebo po uporabi knjižničnega gradiva, ker spoznajo, na kakšen način in s katerimi nameni ga lahko uporabljajo.

(Skupno 23 obiskov, današnjih obiskov 1)