Postavitev gradiva

 

V katalogu COBISS imamo trenutno vpisanih več kot 11.000 enot knjižničnega gradiva.

V knjižnici poleg knjig najdeš tudi:

revije (PIL, TIM, GEA, UNIKAT, PROSTOČASNIK, CICIBAN, PLANINSKI VESTNIK, PROTEUS, ŽIVLJENJE IN TEHNIKA …),

neknjižno gradivo (zemljevidi, CD-ji, DVD-ji …),

– kotiček z družabnimi igrami.

Učenci

 

C cicibani – leposlovje za 1. triado

P pionirji – leposlovje za 2. triado

M mladina – leposlovje za 3. triado

L – ljudsko slovstvo

Strokovna literatura po UDK sistemu

Stripe, uganke, knjige v tujih jezikih, knjige za bralno značko in domače branje najdete na posebej označenih policah.

Učitelji

 

U – leposlovje za učitelje

Strokovna literatura po UDK sistemu

Učbenike, delovne zvezke in priročnike za pouk najdete na posebej označenih policah.

Izposoja

 

Knjižno gradivo si lahko izposodiš za 14 dni.

Knjigo za bralno značko iz tujih jezikov si lahko izposodiš za 7 dni, eno naenkrat.

Izposojo knjig je možno podaljšati še za 14 dni. Knjig za domače branje in bralno značko ne podaljšujemo.

Učenec, ki mu je potekel rok izposoje, si novega gradiva ne more izposoditi, dokler ne vrne zamujenega.

Učenci 1. razreda si lahko izposodijo eno knjigo naenkrat, učenci 2. razredov dve knjigi, ostali učenci pa največ tri. 

Knjižnično gradivo, ki ga je možno uporabljati samo v prostorih knjižnice:

  • gradivo, ki je zaradi svojega formata ali vsebine namenjeno le čitalniški uporabi
  • bibliografije, enciklopedije, leksikone, slovarje in drugo referenčno literaturo

Članstvo in izkaznica

 

Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice.

Članom knjižnice je knjižnično gradivo dostopno brezplačno.

Vsak učenec dobi ob vstopu v šolo svojo izkaznico.

Izkaznico varuje in uporablja vsa leta šolanja.

Izposoja je možna le z izkaznico. 

Uporaba računalnikov

 

Dva računalnika sta na voljo vsem članom knjižnice po dogovoru s knjižničarko, ki zabeleži ime, priimek ter razred uporabnika.

Prepovedano je igranje igric, uporaba klepetalnic, kopiranje računalniških zgoščenk, obiskovanje spornih strani, vnašanje osebnih podatkov, nakupovanje, spreminjanje nastavitev, brisanje in nameščanje programov, uničevanje računalniške opreme.

Odnos do knjižničnega gradiva

 

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo.

Pisanje, podčrtavanje, barvanje, mečkanje in trganje knjig je prepovedano!

Odškodnina za poškodovano ali izgubljeno gradivo

 

Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, učenec nadomesti z enako enoto.

Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti, povzročitelj škode le-to nadomesti z vsebinsko enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarko.

Lepo obnašanje v šolski knjižnici

 

V knjižnico vstopamo obuti v copate.

V knjižnici in čitalnici smo obzirni do vseh uporabnikov knjižnice. Vstopamo tiho, pozdravimo, se ne pogovarjamo glasno in ne motimo učencev, ki se učijo.

Vstop v šolsko knjižnico s hrano in pijačo ni dovoljen.

Po knjižnici hodimo mirno in počasi.

(Skupno 309 obiskov, današnjih obiskov 1)